تابستان ۹۶

خیلی مامان تنبلی شدم . یک ماهه هیچی ننوشتم . البته پرشین بلاگ هم مقصر بود . کلا پوکیده بود اما خدا رو شکر آرشیو من رو برگردوندند . هیچ نسحه دیگه ای ازش نداشتم و خیلی خیلی ناراحت بودم . دو سال از خاطرات سلنا پاک شده بود ... 

خب ، ترم اول استخر تموم شد و دو سوم جلسات به ترس از آب گذشت و چند جلسه آخر سلنا اوکی شد با آب ... دوباره ترم جدید نوشتمش . امیدوارم بتونه حداقل بدون بازوبند رو آب بخوابه ??

موسیقی هم داره دنبال میشه و آخر این ترم کنسرت دوم برگزار میشه . کلاس مامان ها هم تقریبا خوب پیش میره و چقدر خوبه که دارم یه چیز جدید یاد میگیرم .

کلاس های خاله ستاره هم کماکان ادامه داره و کلی پیشرفت کرده دخترم ...

البته سلنا چند وقته یه کوچولو حرف گوش کن نیست و لجبازی هم میکنه . 

یه روز به خاله الی گفتی ، تو چرا با مامانی اینا زندگی میکنی ؟ دیگه بزرگ شدی و باید خودت خونه جدا بگیری .??

به بابات میگی که تو هیچ کاری نمیکنی توخونه و اصلا کمک مامان نمیکنی .. همش من باید زحمت بکشم چون دختر خونه هستم . یه ذره کمتر تلویزیون ببین ☺☺

یک روز هم بهم گفت ، مامان جون شما باید بذاری منم تو جمع حرف بزنم آخه . من بزرگ شدم آخه . میتونم خودم تصمیم بگیرم . میتونم با دوستام قرار بذارم ... 

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید