برای دخترم ...

دخترم شانزده آذر سال نود و یک به دنیا اومد و زندگی ما رو شیرین کرد . اینجا خاطراتمون رو ثبت میکنم .

آذر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
4 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
5 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
5 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
6 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
2 پست
شهریور 92
3 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
موسیقی
1 پست
شنا
1 پست
کلاس_شنا
1 پست
موبایل
1 پست
روز_دختر
1 پست
خدا
1 پست
دوستان
1 پست
شیطون
1 پست
روز_معلم
1 پست
حرف_خ
1 پست
سال_نو
1 پست
مریضی
1 پست
عزیز_دل
1 پست
هستــی
1 پست
تب
1 پست
بازی
1 پست
تماشا
2 پست
دو_سالگی
1 پست
سوسک
1 پست
با_نی_نی
1 پست
آدامس
1 پست
بد_قلق
1 پست
گلو_درد
1 پست
ویروس
1 پست
تب_بالا
1 پست
مهد
1 پست
پارک
1 پست
بی_خوابی
1 پست
سفر
1 پست
وزن_گیری
1 پست
سیب_سبز
1 پست
کبود
1 پست
عکس
1 پست
راه_رفتن
1 پست
نود_و_سه
1 پست
پایش_رشد
2 پست
لالایی
1 پست
ایستادن
1 پست
عکاسی
1 پست
بیماری
1 پست
پنگول
1 پست
تولد
1 پست
زردی
1 پست
واکسن_mmr
1 پست
دندون
1 پست
مهارت_ها
1 پست
نه_ماهگی
1 پست
روزالا
1 پست
خرداد
1 پست
شش_ماهگی
1 پست
پدر
1 پست
وزن_و__قد
1 پست
مادر
1 پست
سال_92
1 پست
سال_91
1 پست
زایمان
2 پست
نی_نی
1 پست
غربالگری
1 پست
برای دخترم
دخترم سلنا عاشقتم 💖